• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Tijdschrift / 2007 / nummer 1
nummer 1

8 Op kennisles
Kennis en innovatie is het thema van de eerste Management en Consulting in 2007. In hierna volgende artikelen leest u er over. Samen met gastredacteur Robert van Oirschot – directeur van Alares en oud-columnist van dit blad – is gekozen voor vier verschillende invalshoeken met als rode draad vernieuwing. Leerzaam voor organisatieprofessionals.

10 Van chaos naar eenheid
Overal ter wereld zijn mensen ontevreden over centrale economische sectoren. Onderwijs en zorg spannen aan de zachte kant de kroon, en met verkeer en transport is het al niet veel anders. Jaap Bloem legt met inzichten van Nico Baken, senior strateeg bij KPN en hoogleraar aan de TU Delft, uit hoe dat komt.

14 Verbrokkelde kennis
Nederland excelleert, zowel technologisch als op het gebied van kennisontwikkeling. Maar het gebruík van die kennis in organisaties, laat volgens Henk Volberda ernstig te wensen over. Met grote gevolgen voor ons concurrentievermogen.

20 Afslag Gigameer
De kenniseconomie staat al lang op de (inter)nationale agenda. Maar nu begint het ook aan te slaan op lokaal niveau. Het stimuleren van kennisontwikkeling en kennistoepassing wordt een concurrentiefactor voor gemeenten. Goed beleid voor kenniseconomie is essentieel, laten Erik Soonieus en Rien de Vries zien aan de hand van Zoetermeer.

24 ‘Toekomst ligt in Second Life’
Adviseurs van IBM openden onlangs een advieskantoor op Second Life. Om er te vergaderen, en om voeling te houden met ‘de voorhoede’ die in die wereld schijnt rond te hangen. Zoals veel bedrijven dat al eerder zijn gaan doen met corporate blogs. ‘Second Life is misschien een hype’, zegt adviseur Peter van der Wel van Rijnconsult.

29 ‘Het kan eenvoudiger’
Na zeven jaar nemen Hans Andersson en Willem Bekkers afscheid van Management en Consulting. In de rubriek ‘Tegen het Licht’ becommentarieerden ze vele klachtzaken over hoor- en wederhoor en de zorgvuldigheid van het adviesproces. Wat vinden ze van de gedragscode, waarvan zij aan de wieg stonden? Wat willen ze ‘hardleerse’ adviseurs meegeven?

36 Worstelen met vernieuwing
In de laatste decennia heeft de inzet van interim-management een hoge vlucht genomen. Vooral gemeenten en de zorgsector worstelen met vernieuwing. Enerzijds staan ze open voor verandering, anderzijds houden ze vast aan bureaucratische ‘taboes’. Om die spanning beter te begrijpen, ontrafelt Joop Vorst het complexe organisatiemodel van (semi)publieke organisaties.

42 De tering naar de nering
De Case - De directie van een groot conglomeraat in de thuiszorg heeft het besturingsconcept gewijzigd. Doel is het vergroten van de slagvaardigheid in de markt. De keuze voor resultaatverantwoordelijke eenheden werd goed beredeneerd en zorgvuldig getoetst bij de clustermanagers, die unaniem instemden.

46 Nukkige netwerken
Serie Vaktechniek - Steeds meer organisaties werken in netwerken samen: allianties, clusteringen, onderzoeksgroepen, ketens. Na een decennium van fusies en schaalvergroting lijkt nu een periode aangebroken van horizontale verbanden.

50 Voorkom Griekse-alfabetsoep
Managers en consultants gebruiken vaak ideeën die haaks staan op de wetenschap. Ook schiet de logica vaak tekort: niet zelden domineren clichés, vooroordelen en conventies. De roep om evidence based management snijdt dus zeker hout, stelt Hans Strikwerda. Zoals wetenschappers, in weerwil van het pragmatisme, ook zeker een rol spelen bij innovatie. Maar waak voor al te veel ‘science’.


Lees dit tijdschrift via Knowly »    Neem nu een abonnement op Management & Consulting »