• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Tijdschrift / 2007 / nummer 4
nummer 4

30 De omstander grijpt in
Organisatieadviseurs en (interim)managers worden vaak als derde partij betrokken bij een conflictsituatie. Van welke interventies maken ze gebruik? En wat is de ‘onderliggende waarde’ daarvan? Uit een verkennend onderzoek naar de handelwijze tijdens conflicten volgen enkele interessante bevindingen voor deze derde partij.

24 Zweedse samenwerking
Terwijl elders het traditionele lijnmanagement nog in zwang was, ontwikkelde autofabrikant Volvo het werken in teams. De aandacht ervoor ebde weg, maar met het aantreden van een nieuw management in 1997 is het model weer terug. Met nieuwe sociale problemen en de vraag om ander leiderschap. Maar het lijkt een succes. Hoe ‘zachte’ processen bijdragen aan ‘harde’ resultaten.

14 Wass will der Klient?
Sensitiviteit en flexibiliteit zijn de kwaliteiten van externen waar opdrachtgevers het meest naar verlangen tijdens een adviestraject. Maar die veel externen in hun ogen níet leveren. ‘Ik heb een neus ontwikkeld voor standaardstramientjes.’

10 Giftige relaties
Het is onmogelijk een relatie met een organisatie te hebben. Relaties ontstaan tussen mensen, tussen adviseurs en opdrachtgevers met hun complementaire rollen. Maar het sociale script is veranderlijk, de grenzen tussen beiden kunnen vervagen. In de schemerzone van té veel identificatie is waakzaamheid geboden, betoogt Steven Pont. Met zes symptomen om te testen hoe ‘ingezogen’ u al bent.

20 Love me tender
Vraag aan vier directeuren van middelgrote bureaus wat ze van de procedure voor openbare aanbesteding vinden en de doos van Pandora gaat open: tenders met twintig aanbieders, kafkaëske regeltjes, het primaat van de prijs en mantels die geen warmte bieden. ‘Je wordt als adviseur behandeld als een pak suiker.’

38 De Case De adviseur vraagt advies
Binnen een universiteit ontstaan strubbelingen tussen de decaan en de afdelingsbesturen van een faculteit. Er is onenigheid over de verwerving en verdeling van de financiële middelen. De decaan voert, gesteund door het college van bestuur, streng beleid op het beheerst benutten van de middelen en stimuleert de afdelingen eigen inkomsten te verwerven. Die zien zich door de regelgeving beknot in hun wetenschappelijke ambities en handelingsvrijheid. De irritaties lopen hoog op. Over één ding is men het echter eens: zo kan het niet langer. Tijd om een onafhankelijke deskundige in te schakelen.

46 Liever een duurzame reputatie
Veel bureaus vragen hun adviseurs een duurzame relatie op te bouwen met hun cliënten. Het motief is simpel: de commercie. Maar, vraagt Hans Strikwerda zich af, is dat wel professioneel? En is het markttechnisch wel zo handig als het lijkt? Sociale validatie, onderscheidingsdrang, machtsstreven, levensfasen: er is zoveel verborgen psychologie in het geding, dat een duurzame relatie alleen gerealiseerd kan worden door jezelf als ‘mens-adviseur’ tekort te doen.


Lees dit tijdschrift via Knowly »    Neem nu een abonnement op Management & Consulting »