• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Tijdschrift / 2007 / nummer 5
nummer 5

8 Onze generatie is zich meer bewust van ethiek
Eind augustus rondden duizenden eerstejaars MBA-studenten hun zomerstages af bij adviesfima’s. Hoogste tijd om de jongste generatie te vragen om ons ervaren consultants eens een spiegel voor te houden. Management en Consulting-columnist Ingmar Leliveld nodigde drie studenten van de Darden School in Virginia uit voor een lunch.

12 Maar je moet het zélf doen
Wat als een jonge organisatieprofessional vast zit in een adviestraject? Wat als een vervelende klant tegenwerkt? Aan welk rolmodel denkt hij dan? En naar welke vuistregels bladert hij terug? Een rondgang langs vier jonge adviseurs. Over inspiratie, de ruimte voor eigen creativiteit en hoe bewondering ook onzeker kan maken.

18 Jong geleerd, niet altijd oud gedaan
Dragen interim-managers echt verantwoordelijkheid? Wat is ook weer het verschil met managers in vaste dienst? Heeft een goede IM’er ‘vrouwelijke’ eigenschappen? En zijn jongeren andere, misschien zelfs betere interimmers? Management en Consulting legde acht prikkelende stellingen over het vak voor tijdens een rondetafelgesprek.

22 Strenger, pretentieuzer
In 1997 stelden de Ooa en ROA de huidige gedragscode vast. Na diverse evaluatieonderzoeken heeft de gezamenlijke Commissie herziening gedragscode ROA/Ooa een aangepaste code voorgesteld. In het nieuwe concept is voor individuele adviseurs en voor bureaus een aantal specifieke bepalingen opgenomen. Ook is de structuur van de code aangepast. Een overzicht met commentaar.

26 Meer aandacht voor zorgvuldigheid
Mooi dat de herziening van de gedragscode en het tuchtrecht discussie oproept. Zoals in het vorige nummer van Management en Consulting. In de rubriek ‘Tegen het licht’ plaatsten Michael van der Velden en Henk Pasman vraagtekens bij enkele aspecten van de herziene code. Ze riepen zelfs om een herziening van de herziening. Dat is echter overbodig, stelt Rolf Sterk in een reactie.

30 De waarde van een beetje wanorde
Het is zo’n twintig jaar geleden dat de Large Scale Intervention in Nederland zijn intrede deed. Er zijn veel methoden om mensen iets met elkaar te laten bereiken: zogeheten Large Group Interventions (LGI’s). In het doorbreken van betekenisstructuren gebeuren mooie dingen; verstoringen zijn veranderkansen. Maar het lastige, betoogt Rob de Wilde, is dat we niet goed weten hoe die processen precies verlopen.

38 Confrontatie boven conflictmijding
De burgemeester en de gemeentesecretaris van een van de grotere gemeenten zitten te somberen achter hun kopje koffie. Voor de zoveelste keer zijn ze opgezadeld met een probleem waar ze zich wel verantwoordelijk voor voelen, maar er geen greep op kunnen krijgen: een conflict tussen een wethouder en een directeur. Ondanks goede taakverdelingen, procedures en afspraken doen zich botsingen voor tussen wethouders en directeuren.

42 Jong in het vak: wees zichtbaar
Waarom luisteren we, net als bij de rechtbank, niet eerst naar de jongste in het vak? Omdat in de advieswereld een vorm van bureaucratisering is geslopen. De meest ervaren adviseurs verdringen daardoor de junioren. Maar, betoogt Hans Strikwerda, het vak is niet gebaseerd op ervaring, maar op professionele kennis en methoden. Goed dus dat jongeren steeds vaker op grote vraagstukken worden ingezet. Advies aan hen: toon je talent.


Lees dit tijdschrift via Knowly »    Neem nu een abonnement op Management & Consulting »