• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Tijdschrift / 2007 / nummer 6
nummer 6

10 Het Rijk heeft geleerd
Regeldruk, ondoorzichtigheid en averechtse effecten: rond aanbestedingen hangt een kafkaëske waas. Als het ligt aan Rob Kuipers, directeur-generaal op het ministerie van Binnenlandse Zaken, en Siep Eilander, chief procurement officer bij Economische Zaken, is dat voorbij. Een maximum aan voorwaarden, meer marktoverleg, een elektronisch systeem en een gloednieuw directoraat-generaal moeten een einde maken aan ‘opnieuw en steeds weer anders’. Maar in hoeverre wordt zo de mathematische precisie herschapen waarmee juist afgerekend moest worden?

17 Waarom creëren we geen productieve cultuur?
Chris Argyris is de kritische leermeester van het management. In Nederland is hij populair onder adviseurs die managers met ineffectief gedrag willen confronteren. Gertjan Schuiling en Gertjan de Groot woonden een workshop van Argyris bij. Een indrukwekkende ervaring. Of: hoe adviseurs op aimabele wijze werden gekastijd.

42 Advieswereld creëert gevangenissen
In het vernieuwde auditorium van Ordina in Nieuwegein vond op 24 oktober 2007 een ROA-workshop plaats waarin Paul Frissen een lezing hield over ‘Adviseren aan de macht’. Aanleiding was zijn boek De staat van verschil. Zeer relevant voor adviseurs, want juist zij hebben een voorkeur voor ‘geïnstitutionaliseerde orde’ die dodelijk is voor een gevarieerde samenleving.

20 Hijmans-lezing 2007: Zekerheid en twijfel
Ernst Hijmans-lezing, 8 november 2007. In de zesde aflevering van deze lezing sprak Anton Zijderveld over professionele zekerheid en twijfel in jonge professies zoals die van het organisatieadviesvak.

30 Pubers en parvenu’s
De schrijvende adviseur Erwin van de Pol was aanwezig bij de Hijmans-lezing en het prijzenfestival: \"Indachtig de woorden van Zijderveld, wij zijn en blijven pubers en parvenu’s. Wanhopig laven wij ons jaarlijks aan Grote Wijze Mensen in de Ernst Hijmans-lezing die wij als academisch afgerichte aapjes hoog achten.\"

48 Op naar een hybridische adviseur
Unaniem werd prof.dr. Miel Otto tot nieuwe voorzitter van de Ooa gekozen. Wat hebben zijn eerste 100 dagen aan nieuwe inzichten opgeleverd? Het wordt volgens Otto steeds moeilijker om de adviseur als herkenbaar beroep te positioneren. Tijd dus voor specialisering, maar ook voor de inbedding van algemene kennis en samenwerking met de wetenschap. \"Uiteindelijk moeten alle klanten met Ooa-leden werken.\"

36 De Case: Directeur gijzelt bestuur
De directeur van een culturele instelling wordt op handen gedragen door publiek, vakpers en subsidieverstrekkers. Hij is zakelijk gezien succesvol en loopt landelijk voorop in zijn branche. Binnen de instelling wordt echter over hem geklaagd: hij beslist alles zelf, delegeert nooit echt, informeert de OR slechts volgens de letter van de wet, en verhindert het ontstaan van een sterke tweede managementlaag.

64 Ieder Zijn Vak: Mistige hype of hippe must?
Veranderingen gaan steeds sneller, maar de constante factor blijft de cruciale betekenis van kennis in organisaties. Omdat die kennis voortdurend in netwerken rondgaat, is netwerkmanagement van groot belang – voor een betere uitwisseling van ideeën, kansen en toepassingen. Jacques Giesbertz buigt zich over de optimalisering van netwerken. \"Een kenniswerker netwerkt continu!\"

68 Hoeveel dimensies telt de adviseur?
Unit-organisaties zijn aantoonbaar de meest succesvolle organisatievorm van de twintigste eeuw: self contained georganiseerd, quasi-autonoom en uiterst flexibel. Toch roepen ze ook problemen op. Hoe kennisuitwisseling en leerprocessen dwars door de units te realiseren? En hoe account-management over de units te realiseren? Hans Strikwerda peilde de stand van zaken.

51 Focus on Education
Van de makkelijke weg af. We slagen er als beroepsgroep onvoldoende in onze kennis- en ervaringen te accumuleren in een gedragen body of knowledge and skills. Te vaak wordt gekozen voor de makkelijke weg. Ouke Arts en Filip van den Bergh pleiten voor de weg van de wetenschappelijke kennisontwikkeling. Verregaande samenwerking tussen bedrijfswetenschappers en organisatieadviseurs vergroot de professionalisering.


Lees dit tijdschrift via Knowly »    Neem nu een abonnement op Management & Consulting »