• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Tijdschrift / 2008 / nummer 2
nummer 2

10 Jong geleerd jong gedaan
Ze vliegen van de ene masterclass naar de andere lunchsessie – jonge organisatieadviseurs zijn continu in ontwikkeling. Opleidingen genoeg, maar het is moeilijk om de kwaliteit van opleidingen in te schatten. Een vast curriculum ontbreekt bovendien. Hoe geven ze richting aan hun ontwikkeltocht? \"Weer een tweedaagse salestraining? Ik geloof niet dat die beklijft.\"

16 Waarheen in opleidingsland?
Zijn er trends waar te nemen in de opleidingen voor consultants en verandermanagers? Om die conclusie definitief te kunnen trekken, moeten we eigenlijk nog even wachten op de volgende conjunctuurcyclus. Maar voortekenen zijn er zeker.

21 Opleidingen 2008
Het jaarlijkse overzicht van opleidingen voor managementconsultants, interim-managers, verandermanagers en coaches. Ook met buitenlandse opleidingen. Ga naar managementenconsulting.nl voor de uitgebreide versie.

36 Het contrast ligt op tafel
Het beeld dat interim-managers van hun werk hebben, verschilt aanzienlijk van het beeld dat hun opdrachtgevers daarvan schetsen. Dat blijkt uit onderzoeksresultaten die op 9 april zijn gepubliceerd.

40 De klusjesmannen
Hoe realistisch is het zelfbeeld van interim-managers? Bestaan er instrumenten voor beklijving van hun interventies in bedrijven en organisaties en, zo ja, welke? En hoe gezond is interim-management eigenlijk voor de samenleving? Een rondetafelgesprek naar aanleiding van de verschijning van het boek Veranderen om te behouden.

46 Doen waar 'we' goed in zijn
Transactiekosten zijn alle gemaakte kosten bij het tot stand brengen van handelstransacties. Innovaties die de transactiekosten verlagen, kenmerken zich volgens Dick Mooijman door zaken als verlaging van barrières en regels en vermindering van de onzekerheid die met transacties is gemoeid. In dit essay pleit Mooijman ervoor dat Nederlandse bedrijven zich moeten specialiseren in het regisseren van innovatie en niet in het zelf uitvinden.

50 Eenheid in verscheidenheid
Twee ICT-bedrijven besluiten nauw samen te gaan werken om binnen een jaar te komen tot een volledige fusie. De reden om de fusie niet direct maar geleidelijk te laten plaatsvinden, vloeit voort uit de overtuiging dat het creëren van goede condities voor een gezamenlijke toekomst van onderaf moet plaatsvinden. Beide directies weten uit eigen ervaring dat een te abrupte en te veel van bovenaf bepaalde fusie vaak leidt tot ‘los zand’ in plaats van een ‘stevig’ fundament.

56 Onderwijs als instituut
Het onderwijs in Nederland verkeert in erbarmelijke staat. Die conclusie trok onlangs een parlementaire onderzoekscommissie onder leiding van PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem. Volgens Hans Strikwerda zijn adviesbureaus er mede debet aan dat de sociale leercyclus in de samenleving in elkaar is geklapt en daarmee het proces van kennisontwikkeling. \"Organisatieadviseurs doen er goed aan zich niet meer met het onderwijs te bemoeien.\"


Lees dit tijdschrift via Knowly »    Neem nu een abonnement op Management & Consulting »