• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Tijdschrift / 2008 / nummer 4
nummer 4

12 Think fast, think big, think ahead

Wie een krant of een willekeurig businessmagazine openslaat, leest steeds vaker over developing and emerging landen en hun businesspotentieel. De HR-literatuur besteedt opvallend weinig aandacht aan deze opkomende markten. Zijn de westerse HR-tools en -practices ook in opkomende markten effectief? Of vereisen die een andere aanpak?18 Cognitive Edge: vertelsels over een accreditatiecursus
Wie zoals Floor Basten een onderzoeksbureau heeft, leert aan de hand van vragen van opdrachtgevers en door af en toe een congres te bezoeken of een cursus te doen. Toen een opdrachtgever haar vroeg of een Cognitive Edge-cursus iets voor haar onderzoek zou zijn, vermoedde ze dat deze cursus ook voor haarzelf als professional iets zou kunnen opleveren.

24 Internationaal dagboek

Rob van Eijbergen is een internationaal opererend consultant. Hij werkt voor de overheid en het bedrijfsleven. Daarnaast is hij hoogleraar aan de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. Management en Consulting vroeg hem een dagboek bij te houden tijdens een week van werkzaamheden in Indonesië en Vietnam. Van Eijbergen voert in deze landen een missie uit in opdracht van de EVD, een agentschap van Buitenlandse Zaken dat export van ontwikkelingslanden naar Europa bevordert.30 Een pleidooi voor echtheid

M&C-Essay - Wat is de (schijnbare) tegenstelling tussen intern en extern adviseren? Waar zit de echtheid en effectiviteit van een adviseur? Hoe kunnen we echtheid combineren met het bestaan als adviseur? Hannah Nathans en Bas van der Velde gaan er naar aanleiding van het samengaan van hun adviesbureaus nader op in.36 Verander door te zijn wie je bent!
Ieder Zijn Vak - Verandering komt niet voort uit een dwingende, door jezelf of een ander ondernomen poging tot veranderen. Verandering lukt, aldus Jan Piet van Deene, alleen als we ons verhouden tot de realiteit van het moment. We moeten de censuur van de perfectie voorbij. Een praktijktheorie over de veranderparadox en de gevolgen daarvan voor ontwikkelaars en veranderkundigen.

40 Wie is gek: hij of ik?
De Case - Dit voorjaar heeft Krachtenberg Vastgoed BV zijn eerste lustrum gevierd. Oprichter en financieel genie Karel Krachtenberg nodigde ruim driehonderd relaties uit voor een groots feest. Kort nadien kwam hij met een plan dat megalomane trekken heeft. Zijn collega’s en adviseurs maken zich grote zorgen.

48 (Anti)fundamentalisme in het adviesvak
Reflectie - Stuart Kauffman en Richard Dawkins verzetten zich in recente publicaties tegen het (christelijk) fundamentalisme. Daarmee willen ze onder meer de universitaire traditie van de sciences beschermen. Hun betogen versterken, al of niet bedoeld, het ongeloof in de maakbare samenleving, stelt Hans Strikwerda. In het adviesvak dient dat ongeloof vaak als legitimatie voor een andere vorm van fundamentalisme: een constant excuus om de (sociale) werkelijkheid niet onder ogen te zien, geen analytische vragen te stellen en niet op zoek te gaan naar nieuwe inzichten.


Lees dit tijdschrift via Knowly »    Neem nu een abonnement op Management & Consulting »