• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Tijdschrift / 2008 / nummer 6
nummer 6

12 Een gebod tot structuurhygiëne
Doede Keuning, hoogleraar Organisatie en Leiding aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam, is wars van managementmodes en -hypes. Zijn gedachtegoed over organisatiestructuren is voor menig consultant verplichte kost. Op 15 oktober jl. hield hij zijn afscheidsrede: Structuurhygiëne geboden! Een Q&A over zijn carrière, zijn inzichten en het adviesvak.

18 Vrijmoedig luisteren
Hoe goed luisteren adviseurs eigenlijk? Op basis van reflectie op en onderzoek naar zijn eigen adviespraktijk en die van enkele honderden coaches bespreekt Erik de Haan, auteur van Adviseren voor gevorderden (2005), in dit artikel een cruciale vaardigheid voor adviseurs: vrijmoedig luisteren.

22 De stand van het adviesvak
Welke concepten en theorieën staan nog altijd fier overeind binnen de consultancy? Welke zijn zwaar overschat? Wie of wat heeft in Nederland het adviesvak het meest ingrijpend beïnvloed? Wat heeft het adviesvak momenteel nodig voor haar ontwikkeling? Als er een Nobelprijs voor consultancy zou bestaan, wie moet die dan krijgen? Management en Consulting legde deze vragen voor aan vier experts.

74 Interim-management: the state of the art
De ORM hield dit voorjaar een onderzoek onder interim-managers over het jaar 2007. Hetzelfde onderzoek werd eerder uitgevoerd in 2002, 2003 en 2004, met dit verschil dat in de enquête over 2007 enkele vragen stonden opgenomen die in de eerdere onderzoeken niet waren gesteld. In dit artikel een weergave van de resultaten van de ORM-enquête 2008, met speciale aandacht voor financiële interim-managers.

38 De valkuil van de funnel
MenC EssayHet lenen uit vreemde talen is van alle tijden. Waar potsierlijke sprekers in de tijd van dichter Adriaan Hoffer (1589-1644) kennelijk het Frans en Spaans plunderden om hun taal mee te ‘verfraaien’, was eerder het Latijn in zwang voor misbruik. Eeuwen later werd het Duits slachtoffer. In onze tijd is het de Engelse taal en daarbij gaat het niet zelden om Amerikaans Engels, betoogt Ton de Leeuw.

42 Presteren of principes?
De CaseEen ZBO functioneert als succesvolle private onderneming. De directie vormde een trage, introverte bureaucratie om tot een dynamische, klantgerichte dienstverlener. De kwaliteit van de dienstverlening verbeterde en het aantal klachten uit doelgroepen nam af. Een tevredenheidsonderzoek onder het personeel toont fraaie rapportcijfers en het ziekteverzuim blijft onder de 3%! Directie en personeel willen nieuwe doelgroepen bedienen. Kan dat?

70 De veranderende relatie tussen mens en organisatie
ReflectieIn onze samenleving hebben we de afgelopen tien jaar een steeds sterker wordende spanning gezien tussen de rationele en subjectieve benadering van organisaties. De financiële crisis lijkt het ongelijk van de rationalistische en het gelijk van de organische school te bewijzen. Komt het initiatief van het Sioo tot een mastertraject voor organisatieontwerp dus op een slecht moment? Hans Strikwerda meent van niet.

26 Life is too short to be sustainable
Michael Braungart, grondlegger van de Cradle to Cradle-filosofie en een van de invloedrijkste denkers van dit moment, gaf op 20 november 2008 de zevende Ernst Hijmanslezing. Hij druklte zijn publiek op het hart om geen energie meer te steken in “zero waste”. Hij wil niets meer horen over minimalisatie van koolstofdioxide-voetafdrukken. We moeten manieren vinden om alles, van ijsjes tot televisies, te ontwerpen voor hergebruik ofwel reïncarnatie in plaats van het graf of de verbrandingsoven. En wat is daarbij de rol van managers en consultants? Ophouden met schuldmanagement en de tendens veranderen van “minder kwaad doen” naar “goed doen”.


64 Conflicten zijn om aan te pakken
Ieder Zijn Vak Wat doe je als je conflicten aantreft in een organisatie? Interim-managers zijn in het voordeel: ze zijn nieuw, tijdelijk en onbesmet met de voorgeschiedenis. Dat maakt ze neutraal en relatief onafhankelijk. Die positie biedt kansen, meent Jeannet Kant: om het conflict objectief te beschouwen, om de gevolgen van ingrijpen te analyseren en om een betekenisvolle rol te spelen in de beëindiging van het conflict.


Lees dit tijdschrift via Knowly »    Neem nu een abonnement op Management & Consulting »