• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Tijdschrift / 2009 / nummer 2
nummer 2

10 Business as usual in opleidingenland
Volgens de aanhef van vele artikelen en boeken uit de organisatieadvieswereld leven wij al langer dan tien jaar in turbulente, snel veranderende tijden. Geldt dat ook voor het opleidingenlandschap voor interimmers en consultants? Is er aanbod dat inspeelt op de huidige situatie? Floor Basten gaat op onderzoek uit.

14 Met je laarzen in de modder het vak leren
Hoe begeleiden adviesbureaus trainees bij hun eerste schreden op het consultancypad? En hoe is het om, vers van de schoolbanken, meteen het diepe in te stappen? Else de Jonge vroeg het seniors en juniors van twee bureaus.

32 De vier hobbels voor jonge adviseurs
Volgens Hans Strikwerda is het adviesvak niet gebaseerd op ervaring maar op professionele kennis en methoden. Goed opgeleide jonge adviseurs zouden dan ook al snel op grote vraagstukken kunnen worden ingezet. Twee jonge adviseurs, Arjan van Schilt en Coen Knipping, reflecteren op deze stellingname.

36 Meesteradviseurs gaan door zandloper
Professionaliseren van organisatieadviseurs is problematisch. Zowel het ‘wat’ als het ‘hoe’ van professionalisering stranden nog wel eens in vrijblijvendheid. Er is nog steeds weinig overeenstemming over wat goed advieswerk is en over de benodigde body of knowledge. Paul Kloosterboer biedt een nieuw referentiekader voor professionalisering.

48 Een internationaal keurmerk voor consultants
Iedereen mag zich adviseur noemen, maar niet elke adviseur mag zich Certified Management Consultant noemen. De International Council of Management Consulting Institutes propageert dit keurmerk. Volgens de Ooa illustreert deze titel het belang van levenslang leren. Maar ervaart een CMC’er ook meerwaarde?

52 Nooit meer bang voor bonje
MenC Essay Wie als intern of extern adviseur werkzaam is in een organisatie, krijgt geheid met conflicten te maken. Altijd vervelend, maar conflicten zijn ook een potentiële bron van creativiteit. Arjette van Noort schetst in haar 3R-model hoe conflicten verlopen en hoe confictvermijders conflictvaardig kunnen worden en hoe ze geschillen zelfs positief leren af te sluiten.

60 Welke schuld hebben adviseurs aan de crisis?
Reflectie Het Financieele Dagblad vroeg zijn lezers naar de hoofdschuldige in de kredietcrisis. Bankiers, actieve aandeelhouders en specialisten op het gebied van corporate finance, was het antwoord. Volgens Hans Strikwerda is de burger als consument echter de hoofdschuldige. Maar wat was en is de rol van de managementconsultant?

42 Dicteer de keten!
Ieder Zijn Vak Zoals binnen een onderneming afdelingen van elkaar afhankelijk zijn, zo is het bedrijf zelf afhankelijk van de schakels van de keten waarbinnen het opereert. Door daar de regievoering te verbeteren valt enorme winst te behalen. Bedrijven die dat lukt, zijn volgens Sharon Janssen en Joost Scheepens de winnaars van de toekomst.


Lees dit tijdschrift via Knowly »    Neem nu een abonnement op Management & Consulting »