• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Tijdschrift / 2009 / nummer 4
nummer 4

12 Een ontologische benadering van leiderschap
Diverse deskundigen tippen de econoom Michael Jensen van Harvard Business School als belangrijke kandidaat voor een Nobelprijs voor de economie. Ook zijn invloed op het denken over leiderschap neemt toe. Hij ontwikkelde een leiderschapsmodel waarin authenticiteit, integriteit en (sociale) innovatie cruciale aspecten vormen. Begin juni gaf Jensen over dat model een seminar in Rotterdam. Voorafgaand sprak Vittorio Busato met hem.

16 Leiding geven aan jezelf en je zelfstandige onderneming
Steeds meer managementconsultants en interim-managers beginnen ‘voor zichzelf’. De ontwikkeling van de carrière komt volledig in eigen handen en is niet meer afhankelijk van het beleid van een bureau. Om succesvol te zijn, zal een zelfstandige leiding moeten geven aan zichzelf als persoon én als onderneming. De (zelfstandige) organisatieadviseurs Arjan van den Born en Gerke Oosting belichten de succesfactoren van de zelfstandige en gaan in op de betekenis daarvan voor het leidinggeven aan jezelf.

22 Leiderschap is een groepsproces
Leiders en volgers vormen samen een spannende dynamiek. Ze scheppen elkaar, als zon en schaduw, al zou je dat niet afleiden uit de hoofdstroom van managementliteratuur over leiderschap. Wat is het belang van leiderschap bij samenwerken in teamverband? Wat zijn consequenties van dominante vormen van leiderschap? Wat zijn interessante alternatieven? Belia van den Berg komt op basis van haar promotieonderzoek met antwoorden op deze vragen.

30 Innerlijke stuurmanskunst
In een gesprek met een oude leermeester (Cees Zwart) laat een jonge consultant (Leonard Millenaar) zich verbazen over het begrip 'koerszoekend leiderschap'. Op zoek naar een koers voor leiders en politici, maar óók naar een koers voor consultants en interim-managers. En tussen de regels door zoekt Millenaar naar een koers voor zichzelf.

34 Dat kan goedkoper!
MenC Essay De kredietcrisis en de economische recessie maken dat bedrijven en ook overheden alle zeilen bij moeten zetten om de continuïteit en/of financiële gezondheid van de eigen organisatie te kunnen waarborgen. Eén van de maatregelen waar in de praktijk vaak naar snel wordt gegrepen, is het bezuinigen op de externe inhuur van professionele adviesdiensten. Iets wat inkopende organisaties de laatste jaren niet meer gewend waren, aldus Edwin Martherus. Jacques Reijniers dient hem van repliek.

40 Adviseurs met boter op hun hoofd?
Reflectie De kranten staan vol van hoge beloningen voor bestuurders. Maar wat is de rol van de remuneratieadviseur in dit geheel? Hoe zuiver is zijn advies en hoe recht zijn rug? Benchmarks waarmee remuneratieadviesbureaus werken, dragen bij aan het opstuwen van zowel de beloning als fusies. Toch vormen deze bureaus volgens Hans Strikwerda niet de kern van het probleem. De ‘gewone’ organisatieadviseur gaat evenmin helemaal vrijuit.

46 Verlaag het verloop in uw organisatie
Ieder Zijn Vak Weet u wat die medewerker die uw organisatie al na een jaar verliet u heeft gekost? Zeker binnen arbeidsintensieve organisaties is het verlies van een vertrekkende medewerker voelbaar. Waardevolle kennis en kunde gaan verloren en het selecteren en inwerken van een nieuwe medewerker vraagt vaak om een forse investering van tijd en middelen. De psychologen Tristan Lavender en Koen Hofkes beschrijven een selectiemethode waarmee het verlooprisico van personeel eenvoudig kan worden vastgesteld én verminderd.


Lees dit tijdschrift via Knowly »    Neem nu een abonnement op Management & Consulting »