• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Tijdschrift / 2009 / nummer 5
nummer 5

8 De innerlijke stem van ‘de vernieuwer’
De adviesbenadering van Yvonne Burger en Jitske Tiemersma richt zich steeds meer op de menselijke factor en sociale innovatie in organisaties. Daarin vinden zij inspiratie bij verschillende nieuwe organisatiedenkers. Welke leiders brengen de principes van deze denkers in de praktijk? Hoe bewust doen ze dat? Hoe krijgt dat vernieuwende denken vorm? Wat zijn de werkzame bestanddelen? Een verkenning.

12 Snoepwinkel en kermis
Léon de Caluwé bezoekt al jaren trouw in de VS de Academy of Management. Ditmaal ging hij voor het eerst met een aantal studenten van de postgraduate opleiding Management Consultant van de Vrije Universiteit Amsterdam. Management en Consulting vroeg hem zich dit jaar te laten verwonderen over opvallende ontwikkelingen. Een persoonlijk relaas.

20 Consultant en interim-manager moeten elkaar bevruchten
Vervaagt de professionele scheidslijn tussen consultancy en interim-management de laatste jaren steeds meer? Die vraag vormde het uitgangspunt voor een discussie die Management en Consulting organiseerde tussen Renate Litjens, Erwin van de Pol, Jeroen Collette en Wim van Hennekeler. Waar zitten de verschillen?

26 Promotietrend onder adviseurs?
De meeste structuurveranderingen beginnen bij mensen. Wat kunnen individuele adviseurs en interim-managers daar, met bijvoorbeeld promotieonderzoek, aan bijdragen? Stimuleren bureaus medewerkers om te promoveren? Floor Basten ging op onderzoek uit.

30 De publieke interimmer heeft een maatschappelijke opdracht
MenC Essay Onlangs sprak Ivo Opstelten de tweede AT Osborne Beeldenstormlezing uit, ingesteld om een kritische bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het interim-managementvak. Voor Management en Consulting bewerkte hij zijn lezing tot essay. Arie de Ruijter dient hem van repliek.

36 De krappe kas van Bert Burger
Opmerkelijke Praktijken Nederland verandert. Daar dragen adviseurs en interim-managers aan bij. Veel verhalen gaan over wat er niet goed gaat. Toch zijn er vele de beroepsgroep sierende adviespraktijken. In deze eerste aflevering vertelt Arienne van Staveren hoe Nadja Jungmann de schuldhulpverlening in Nederland verandert. Zij bespreekt de aanpak met Jaap Boonstra.

42 De onzin van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Reflectie MVO is een modieus misverstand. Consultants moeten er niet aan meedoen, stelt Hans Strikwerda. Ze moeten adviseren géén MVO-manager aan te stellen en om géén apart MVO-verslag te schrijven. MVO suggereert dat bedrijven ook kunnen ondernemen zónder dat ze hun activiteiten baseren op maatschappelijke verantwoordelijkheid. MVO kan dus geen adviesthema of product zijn. Wat moeten adviseurs er dán mee?

46 Is er ‘goed gebouwd’ of is ‘het goede’ gebouwd?
Ieder Zijn Vak ICT-verandertrajecten zijn precaire processen, waarbij aan het eind van de rit te vaak iets wordt opgeleverd dat niet aan de verwachtingen voldoet. De kern van dat probleem is dat tijdens de trajecten wel getoetst wordt of er goed gebouwd wordt, maar niet of het goede gebouwd wordt. In dit artikel presenteert Basile Lemaire een model voor acceptatiemanagement om de consistentie over de veranderketen te borgen.


Lees dit tijdschrift via Knowly »    Neem nu een abonnement op Management & Consulting »