• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Tijdschrift / 2009 / nummer 6
nummer 6

10 Wat klanten wel en niet op prijs stellen
Welke verwachtingen en beelden hebben klanten van adviseurs? Hoe willen klanten dat adviseurs overkomen? Wat moeten klanten en adviseurs wel en vooral niet doen? Adviseurs komen zaken verduidelijken en oplossen. Maar er is meer, stellen Elsbeth Reitsma en Léon de Caluwé.

14 Het merkwaardig slechte imago van de consultant
Managementconsultancy is een populaire sector als werkgever. Maar het publieke imago van de consultant is niet zo positief en zelfs slechter dan dat van veel andere beroepsgroepen. Daar heeft de branche nooit zo onder geleden, maar dat kan snel veranderen, betoogtWim van Hennekeler.

18 De jonge adviseur als sensitieve krullenjongen
Wat is het imago van de jonge adviseur? Beelden variëren van jongste bediende tot ‘zij die het vak gaan heruitvinden’. Leonard Millenaar doet verslag van een persoonlijke zoektocht, geïnspireerd door interviews met twee hoogleraren en gevestigd adviseurs, een opdrachtgever en collega-adviseur.

22 De McKinseyaan: topnotch
De McKinsey-consultant is jong, superintelligent en voorbestemd om een glansrijke carrière als consultant te volgen bij een exclusief en daardoor bij vlagen elitair bedrijf. Maar waarom moet alles zo geheimzinnig? Anthon Keuchenius ging op onderzoek uit.

26 Een klokkenluider met een socialistische missie
Soms moet de consultancy het ontgelden. Opmerkelijk genoeg komen die geluiden óók van binnen de beroepsgroep zelf. Waar komt die drang tot zelfkritiek vandaan? Jaloezie? Provocatie? Vittorio Busato sprak erover met Cees Min, zelf adviseur (geweest) en auteur van Bye Bye consultant.

30 Geen snelle jongens
Deze zomer beleefde de organisatieadvieswereld een déjà vu: de oprichting van Bakkenist; adviseurs en managers. Dat was een gerenommeerd bureau met eerbiedwaardige adviseurs. Die verhuisden eind vorige eeuw naar Deloitte. Niet tot ieders tevredenheid, aldus Anthon Keuchenius.

36 Zie interimmers door de ogen van de klant
MenC Essay Interim-management is lang benaderd vanuit het perspectief van de interim-manager. Pas de laatste jaren groeit de aandacht voor het klantperspectief. Joop Vorst verkent wat dat kan betekenen. Jos Maessen en Jan-Willem van Stijn dienen hem van repliek.

41 Focus on Education
De jaarlijkse update van managementconsultancyopleidin- gen in Nederland en wat ze te bieden hebben. Dit jaar met een voorbeschouwing van Hans Strikwerda: Wat is professioneel adviseren?

54 Een oneindig ingewikkelde opdracht
Opmerkelijke Praktijken Gemeenten kampen met allerlei vraagstukken die niet zomaar op te lossen zijn. Voor deze vraagstukken worden vaak adviseurs ingehuurd. Wat dragen die bij? In Breda zijn Sandra Kensen en Rob Hundman niet bezig met één specifiek vraagstuk maar met de stad als geheel. Arienne van Staveren zocht ze op en besprak hun aanpak met Roel in ’t Veld.

62 PowerPointpresentaties: no points – no power?
Reflectie PowerPoint heeft de wereld veroverd. Maar is dat altijd winst? Helpt het adviseurs om overtuigend hun point te maken? Hoe werkt de combinatie van tekst en beeld in op de toehoorders? Verbetert de communicatie werkelijk? Een lesje PowerPoint door Hans Strikwerda.

66 Thuis in het huis der prestaties
Ieder Zijn Vak Het is niet de vraag óf organisaties prestaties meetbaar moeten maken maar hóe. De praktijk leert dat het lastig is strategische doelstellingen te vertalen naar meetbare prestatie-indicatoren op alle organisatieniveaus en een resultaatgerichte cultuur te creëren. Steffanie Spoorenberg en Agnes Keune van Atos Consulting schetsen een aanpak.


Lees dit tijdschrift via Knowly »    Neem nu een abonnement op Management & Consulting »