• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Tijdschrift / 2010 / nummer 3
nummer 3

10 Crisis: best verrijkend
De crisis in de mainstreameconomy heeft op de interim- en advieseconomie minder impact dan gevreesd. Interimmers lijken harder getroffen dan consultants en zelfstandigen harder dan collectieven. Toch gloort het herstel, en groeiden sommigen tijdens de crisis gewoon door.

16 ‘Banken moeten platter worden georganiseerd’
Econome Esther-Mirjam Sent heeft zich flink doen gelden in het debat over de kredietcrisis. Vittorio Busato sprak met haar over onder meer vertrouwen, de homo economicus en homo psychologicus, de fundamentele attributiefout, toezicht en overzicht.

20 Het mes erin!
Het kabinet moet de komende jaren flink bezuinigen. Helaas hebben de meeste externe adviseurs het veld al moeten ruimen. Om het kabinet een handje te helpen ging Management en Consulting te rade bij vier ervaren professionals.

22 Keerkansen voor Rijksoverheid
Op 10 december 2009 ontving Dirk-Jan de Bruijn uit handen van Doede Keuning de professionaliseringsprijs 2009 van de postgraduate opleiding management consultant (VU). Bij de uitreiking hield hij de lezing ‘Kaasschaaf of leiderschap: doorrommelen of doorpakken? De crisis als koevoet’, die hij bewerkte tot artikel.

26 Nagelbijten of bellen?!
Veel adviseurs hebben een broertje dood aan telefonische acquisitie. Maar nu de vraag is gedaald, hebben ze weinig keus. Bijna overal in de advieswereld moeten bureaus steeds meer moeite doen om opdrachten binnen te halen. Siebren de Ringh en Harry Wonderman over wat er te doen is aan deze telefoonvrees.

30 Crisislessen voor adviseren met levenskunst
MenC-Essay Naast inhoudelijke kennis en procesmatige competenties is er behoefte aan onderbouwing van het adviseurschap door persoonlijke waarden, moraliteit, kijk op maatschapschappelijke en culturele ontwikkelingen in de samenleving. Max Rubinstein en Frans Verhaaren koppelen het adviseurschap nadrukkelijk aan de persoon. Leonard Millenaar dient hen van repliek.

38 Opmerkelijke praktijken
Het slimme ziekenhuis Het Diakonessenhuis in Utrecht is slim bezig. Dat vinden de juryleden die dit middelgrote ziekenhuis de Business Intelligence ward van 2009 gaven. Hun ‘slimme’ aanpak is de uitkomst van een grootschalig verandertraject, ingezet door de raad van bestuur en aangejaagd en gerealiseerd door een ‘eigen’ veranderteam. Arienne van Staveren ondervroeg de verantwoordelijken in dat team en besprak haar bevindingen met systeemdenker Luc Hoebeke.

44 Strategie als vak: het paard achter de wagen?
Reflectie Het is met boeken over strategie en strategisch management stiefkinderlijk gesteld. Strategisch management als vaktechnische discipline is een volgend, geen richtinggevend vak. De nieuwe marktrealiteit vraagt totaal andere businessmodellen, die nooit zijn behandeld in de traditionele strategieboeken… Mede daardoor houdt de economische crisis aan, aldus Hans Strikwerda.


Lees dit tijdschrift via Knowly »    Neem nu een abonnement op Management & Consulting »