• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Tijdschrift / 2010 / nummer 5
nummer 5

10 De illusie van beheersbaarheid
De wereld om ons heen wordt steeds minder beheersbaar, in organisaties is het niet anders. De complexiteitstheorie en het zelfordeningsprincipe bieden mogelijk enig houvast, aldus hoogleraar (en voormalig NS-topman) Nol Groot en adviseur Rob Zuijderhoudt.

14 Hoe zijn de bureaus wie ze zijn?
Anderen voorzien van organisatieadvies is de raison d’être van consultants. Maar hoe zijn adviesbureaus zelf eigenlijk georganiseerd? Hoe maken ze hun ambities waar? Management en Consultingging op onderzoek uit bij een splinternieuw bureau, een bureau in de groei en een gevestigd bureau.

18 Vanzelf leren via feedback van collega’s
Jonge consultants volgen vaak formele opleidingen ter verdere professionalisering. Maar hoe organiseren jonge adviseurs zelf hun eigen meer informele feedback om zich verder in het vak te bekwamen? Een persoonlijk relaas van Juliette Bonga.

22 Mvo als antibiotica voor ‘zieke’ ondernemingen
Dienstbaar zijn aan de samenleving zou de normale maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties moeten zijn. Hans Strikwerda lijkt het hiermee eens te zijn getuige zijn artikel De onzin van mvo. Maar volgens Willemijn Kemp springt hij heen en weer tussen deze gedachte als gegeven uitgangspunt en dit gegeven als opnieuw te bereiken doel.

28 Verleden als kompas voor de toekomst
MenC-Essay In verandertrajecten is vaak overdadig aandacht voor de huidige en toekomstige situatie van organisaties. Maar even stilstaan bij het verleden? Dat lijkt niet erg sexy, betoogt Daniëlle Moris. Max Rubinstein dient haar van repliek.

32 Falende IT door vage leiding
Ieder Zijn Vak Niet alleen grote IT-projecten floppen vaak, ook de implementatie van standaardsoftware gaat opvallend vaak mis. Een afhoudende leiding is daar dikwijls de oorzaak van. Tegelijk blijkt dat veel IT-dienstverleners gewoon offreren, ook als het doel van de investering ze niet helemaal duidelijk is. Volgens Nico Beenker moeten managementconsultants dit vaker aan de kaak stellen.

36 Achttien jaar systeeminnovatie in Bos en Lommer
Opmerkelijke Praktijken Afgelopen najaar vierde het Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer feest. Het feest was de afsluiting van veranderproeftuin voor achterstandkinderen uit het stadsdeel. Arienne van Staveren sprak met Marije Bierlaagh en Maaike Miedema over dit liefst achttien jaar lopende project en met prof. dr. John Grin over hoe je dit soort projecten verzilvert en verankert.

42 Zachte en harde factoren in het organiseren
Reflectie Het is nagenoeg standaard dat in adviesopdrachten die gaan over bijvoorbeeld structuur de cliënt aandacht vraagt voor ‘de zachte factoren’. En terecht. Maar de adviseur die dan reageert met voorstellen voor een cultuurprogramma, enkel gericht op waarden en samenwerking, is volgens Hans Strikwerda niet minder dan een oplichter. Cultuurverandering verloopt namelijk niet via de onderbuik maar door het expliciet maken van de verouderde dominant logic.


Lees dit tijdschrift via Knowly »    Neem nu een abonnement op Management & Consulting »