• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Tijdschrift / 2011 / nummer 5
nummer 5

10 Jos de Blok over vakmanschap
Hij heeft met Buurtzorg Nederland een revolutie ontketend in de thuiszorg. Nu richt Jos de Blok zijn pijlen op andere sectoren, zoals de politie en de jeugdzorg. ‘Maar we gaan niet proberen uren binnen te halen; de organisatie moet er wel wat aan hebben.’

15 De achterhaalde adviseur
Veel adviseurs werken met achterhaalde modellen, die hun relevantie hebben verloren. Bovendien is er een toenemende kloof tussen praktijk en wetenschap. Waar wringt de schoen? Negen diepte-interviews met hooglerarenadviseurs en hun oplossingen. Door Valentin Bejan en Ard-Pieter de Man.

18 Interim-anders
Wie denkt aan een interimmer, denkt al snel aan een interim-manager. Ten onrechte: in vele beroepsgroepen vervullen interimmers belangrijke taken. Maak kennis met een interim-kandidaat notaris, interim-predikant en interim-burgemeester. Door Janneke Heijer.

34 Rondetafelgesprek Digitale Transformatie
Onlangs sloot Capgemini Consulting een driejarige overeenkomst met MIT om onderzoek te doen naar de gevolgen van de ‘digitale transformatie’ op grote organisaties. Ter verkenning organiseerde Capgemini Consulting samen met M&C een rondetafelgesprek. Vier adviesreuzen in gesprek over de gevolgen van de digitale transformatie voor de invulling van het adviesvak.

39 EPD is een werkwoord
De Eerste Kamer heeft de stekker uit het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) getrokken. Het was te groot en teveel gestart vanuit de maakbaarheidsgedachte. Toch kan het EPD op kleinere schaal veel waarde hebben, bijvoorbeeld binnen één organisatie als een ziekenhuis. Een case. Door Jan Houben en Jeroen van Ginneken.

44 Beeldenstormlezing 2011: Pleidooi voor een ambtseed voor niet-ambtenaren
Het streven naar de compacte Rijksoverheid biedt ongekende kansen aan interim-managers, zo hield Tom Kok zijn gehoor tijdens de 4e Beeldenstormlezing voor. Volgens Kok vraagt de compacte ambitie om een brede heroriëntatie op het functioneren van de overheid en haar taken. ‘Is het niet verrukkelijk voor verandermanagers?’

48 Mensen in de onderneming, activa of passiva?
De markt van strategieadvisering is ingezakt. Welke wijsheid geeft bedrijven dan richting? Dat human capital tot our greatest assets behoort, natuurlijk. Dat is de business van de HR-afdeling. Of misschien toch niet? Waarom ‘de financiële jongens eens wat actiever moeten worden en de HR-mensen wat passiever’. Over misverstanden en meetbaarheid. Door Hans Strikwerda.


Lees dit tijdschrift via Knowly »    Neem nu een abonnement op Management & Consulting »