• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Tijdschrift / 2012 / Nummer 4/12
Nummer 4/12

10 ‘Een trap veeg je ook van boven naar beneden’

 

Gerard Erents heeft als ervaren bestuurder en interim-manager al voor veel hete vuren gestaan. Maar wat hij bij Vestia aantrof, heeft zelfs hem verbaasd. ‘Ik wist niet dat het zo ernstig was.’ Een gesprek over puinruimen, het vak van interim-manager, tarieven en derivaten.

 


16 Het aanzien van de adviseur

 

 

 

Bij reorganisaties van overheidsinstellingen worden vaak externe consultants ingeschakeld. Vanwege hun specifieke deskundigheid en vaardigheden zou je denken, maar onderzoek van Stefan Vlielander leidde tot een paar opmerkelijke conclusies.

 


20 Sterallures

 

 

 

Adviseurs luisteren slecht naar hun opdrachtgevers. Dat blijkt uit recent Brits onderzoek onder vierhonderd grote, internationale opdrachtgevers. Wat zijn volgens Nederlandse opdrachtgevers de verbeterpunten?

 


24 Weet wat je meet

 

 

 

Een reactie van Birgit Dewez en Jacqueline Sibbes op het onderzoeksartikel van Joris Kuppens in het vorige nummer.

 


37 Special: ICT


9 Roel Bekker: Size matters


50 Yvonne Burger: De kracht van reflectie


46 De achterblijvende vroedvrouw

 

 

 

In Management en Consulting 2010-1 schreef Hans Strikwerda dat de organisatieadviseur steeds meer informatieadviseur zal moeten worden. Immers, met de dalende kosten van informatie, de groei van informatieproducten en nu informatie een productiefactor is geworden, gaat organisatieontwerp niet meer over structuren, maar over doelstellingsfuncties en de organisatie van informatie. Structuren blijven wel, maar zijn van ondergeschikte rol en hebben geringere functies. Zijn observatie is dat als deze ontwikkeling wordt uitgelegd aan collega-adviseurs er zeker herkenning is, maar dat het nog niet zo eenvoudig is het denken in structuur af te leggen. Dat is ook wel begrijpelijk na tweeduizend jaar structuurdenken. In zijn artikel legde hij uit dat Big Data tot gevolg heeft dat het klassieke wezen van de organisatiecultuur zijn langste tijd heeft gehad, waarop dan de reactie is: interessant. Ofwel, 'Ik geloof het nog niet.'

 

 

 

 

 


Lees dit tijdschrift via Knowly »    Neem nu een abonnement op Management & Consulting »