Home / Tijdschrift / 2017 / Nummer 1/17
Nummer 1/17

8
Interview:
‘Hoe meer je ervan weet, hoe leuker het wordt’
Jacqueline Hoefnagels
Dagmar Enklaar leidt de bloeiende sectie Zorg bij Boer & Croon Corporate Finance. Ze opereert in een grote sector die wordt gekenmerkt door complexe regelgeving en ingewikkelde geldstromen. Maar: ‘Wat de mensen betreft die erin zakendoen is het eigenlijk een klein wereldje.’

16
Zorgen om de verpleegzorg
Wilbert Geijtenbeek
Nergens hebben de veranderingen in de zorg zo veel effect als in de verpleegzorg. Dat maakt dat de vraag naar adviseurs, coaches en interim-managers stijgt. ‘Turnaround-managers zijn veelgevraagd.’

24
Ingewikkeld, pijnlijk, maar noodzakelijk:
Een nieuwe leiderschapscultuur in ziekenhuizen
Simon Sijbrands
De auteur betoogt dat de leiderschapscultuur in ziekenhuizen toe is aan vernieuwing. Collectief leiderschap is nodig om te zorgen voor tevreden patiënten en medewerkers.

32
Rondetafelgesprek:
‘De klant als bron voor organiseren en adviseren’
Paul Groothengel
Ggz-instelling Parnassia Groep maakt, met een kanteling naar 360 zelforganiserende teams, een metamorfose door. In een rondetafelgesprek onder leiding van adviseur/coach Birgit Vandermeulen van Qidos gaan drie professionals van de instelling hierover in gesprek.

38
Het adviseren van verdraaide zelforganisaties
Jorn Bruining
Hoe geef je advies aan organisaties die werken met zelfsturende teams? De auteur deelt zijn inzichten en doet dat vanuit het gedachtengoed van Verdraaide organisaties. Hoe voorkom je dat zelforganisaties op hun beurt ‘verdraaien’?

46
Lessen uit de verslavingszorg voor verandermanagement
Tjip de Jong en Cor de Jong
Zoals drugsverslaafden niet zonder hun middel kunnen, zo kunnen medewerkers soms niet zonder bepaalde routines en gedrag in hun dagelijkse werk. De auteurs trekken de vergelijking door en doen aanbevelingen op basis van hun ervaringen in de verslavingszorg.

54
Het mes in de chirurgie
Christiaan Heijerman en Hans Heijerman
Volgens de auteurs heeft de maatschap van medisch specialisten haar beste tijd gehad. Men zou een voorbeeld moeten nemen aan andere beroepsgroepen die scheiding van zeggenschap en eigendom hebben doorgevoerd.

60
Anders kijken naar innovatie
Maarten Janssen, Matthijs Zwier en David Grim
Met het promotieonderzoek Situated Novelty introduceren de auteurs een alternatief perspectief op innovatie.

68
Case:
Zwarte zwanen
Karel Verweij en Rob Wagenaar
Een grote VVT-instelling wil betere kwaliteit van zorg en kostenreductie realiseren. Wat ging goed en wat ging mis? Een heldere en eerlijke uiteenzetting.

76
Van voorschrift naar dialoog
Hans Hoek en Elsbeth Reitsma
De auteurs kijken naar ontwikkelingen in de zorg en hoe die leiden tot veranderingen in de vraag van de opdrachtgevers en in het advieswerk. Zij zien parallellen tussen veranderingen in de relatie van opdrachtgever en adviseur en die van dokter en patiënt.

83
Geen toekomst zonder draagvlak
Sophie Bijloos en Richard Janssen
Het gebrek aan vertrouwen in zorgbestuurders roept vragen op: wat is nu eigenlijk de taak van zorgbestuurders? Leiden recente maatregelen tot een betere vervulling van die functie en een toename in het vertrouwen?

Rubrieken

15 Column / Rinze Benedictus
21 Dit was het nieuws
22 Opdrachtgever: Thijs Houtappels / Maarten Veldhuizen
29 Column / Meindert Flikkema
30 PRKBRD / Carlijn Tempelaars
37 Ruis / Erwin van de Pol
42 Baanbreker: Bart Hugen / Joke Twigt
50 Bureau in beeld: Vital Innovators
58 Recensie: Briljante businessmodellen in de zorg / Theo Sikkema
59 Recensie: Artsen met verstand van zaken / Winifred Krekel
64 Drucker: Kjeld Aij / Dick van Ginkel
66 Nieuw Organiseren / Ben Kuiken
73 Ooa
80 Tegen het Licht / Michael van der Velden
88 In de kijker: Roodbaard / Rob van Es
92 Evidence: Neuro-linguïstisch programmeren / Rob Briner
94 Column / Jaap Peters