Home / Tijdschrift / 2017 / Nummer 2/17
Nummer 2/17

8
Interview: Rob Briner
‘Doing more creates a false sense of speed’
Leonard Millenaar
Rob Briner is professor Organisatiepsychologie met als passie evidence based practice. Hij vliegt de hele wereld rond om zijn gedachtegoed uit te dragen. Hij hoopt dat managers niet langer energie verspillen aan snelle ineffectieve ‘oplossingen’, maar weloverwogen besluiten nemen op basis van de best beschikbare informatie.

18
Reflective practioners maken complexiteit hanteerbaar
Gerda van Dijk, Rens van Loon, John Goedee en Freek Peters
Hoe kan management en consulting optimaal gebruikmaken van informatie als wetenschappelijk onderzoek en ervaringen van beroepsbeoefenaren en gebruikers? In dit artikel staan de reflective practitioners centraal, omdat zij bij uitstek in staat zijn om deze bronnen toe te passen.

24
Evidence-Based Practice bij organisatieadvies
Joan van Aken
Evidence-Based Practice (EBP) wordt in veel professionele beroepen gezien als een standaard eis. Dit is voor organisatieadvies helaas nog niet het geval. Hierdoor heeft het beroep meer overeenkomsten met een ambacht dan met een professie.

30
Nieuw organiseren:
Aan de randen van de chaos
Ben Kuiken
De auteur reflecteert vanuit het gedachtegoed van het platform nieuworganiseren.nu op het thema van deze M&C Quarterly. Dit platform wil een bijdrage leveren aan het (op)nieuw organiseren van de Nederlandse maatschappij en organisaties.

38
Evidence-Based Change Management
Anne-Bregje Huijsmans, Sjoerd Segijn en Maarten Otto
Populaire concepten – zoals ‘het nieuwe werken’ of zelfsturende teams – blijken vaak niet het effect te hebben dat werd beloofd. Toch blijven adviseurs ze implementeren. De vraag is of dit verantwoord is. Hebben zij niet de professionele plicht om hun keuzes en adviezen beter te onderbouwen? En hoe zouden zij dat kunnen doen?

44
Kennisontwikkeling als professionaliseringactiviteit
Elsbeth Reitsma
Het Platform Advieskwaliteit heeft de ambitie om de science-component van het vak te versterken. Dit in tegenstelling tot de art-component die op de kunde van de adviseur leunt. Waarom richt het Platform Advieskwaliteit zich juist op de ontwikkeling van kennis?

50
Science in Transition
Rinze Benedictus
Science in Transition signaleert een mismatch tussen de maatschappelijke taak van de wetenschap en het waarderingssysteem voor wetenschappers. Het UMC Utrecht beoordeelt wetenschappers daarom niet alleen op wetenschappelijke output maar ook op hun streven naar impact.

67
Winnaar studentencompetitie:
a consultant love story
Andrea Vizhnay
Jaarlijks organiseert Management & Consulting samen met de Vrije Universiteit Amsterdam een studentencompetitie. Dit jaar won Andrea Vizhnay de Publicatieprijs met haar verhaal over de ware liefde voor het vak.

72
Niet-talige interventies: voorbij het woord durven gaan
Peter Rombouts
De meeste interventies bedienen zich van het geschreven of gesproken woord. Praten over verandering is echter vaak niet genoeg. Maar wat is er dan nog meer voorhanden?

78
Het beste in leiders
Jos Rovers
Alleen een leider die het beste van zichzelf inzet, kan het beste van zijn medewerkers verwachten, stelt de auteur. Dat vraagt om nieuwe manieren van waarnemen en om het aanboren van andere intelligenties dan alleen de intelligentie van het hoofd.

86
Action learning met paarden:
een ervaring voor hart en hoofd
Carlijn Tempelaars en Els Oosthoek
Vernieuwing ontstaat uit onverwachte combinaties. Vandaar dat enkele redactieleden van M&C op een zonnige ochtend naar Delft afreisden om een action learning-sessie met paarden te ervaren. Een verslag.

90
Case:
Een beweging op gang brengen
William Strobbe en Rob Wagenaar
Trainer en consultant William Strobbe beschrijft een adviesopdracht met verschillende interventies en een systeemontwikkelingsproces met een focus op zachte factoren.

32
Opdrachtgever:
Verdiep je in nieuwe IT!
Maarten Veldhuizen
In deze rubriek gaan wij in gesprek met opdrachtgevers en vragen hen om een reflectie op ons vak. In deze aflevering Frank Tierolff, lid van de raad van bestuur van het Kadaster en lid van de Manifestgroep.

102
Tegen het licht:
Fatale passie
Michael van der Velden
De auteur behandelt een case waarin de rol van een adviseur verandert van adviseren naar ondernemen. De casus laat zien dat het niet zonder risico is als een opdracht zo ongemerkt evolueert zonder dat er kritisch gehercontracteerd wordt op grond van rolveranderingen.

Rubrieken
7 e.v. Dit was het nieuws
17 Column / Ruurd Baane
29 Recensie: Onomkeerbaar / Winifred Krekel
34 Bureau in beeld: Rainmakers
49 Column / Meindert Flikkema
77 Recensie: Je binnenste buiten / Theo Sikkema
82 Baanbreker: Morten Hjort / Joke Twigt
85 Ruis / Erwin van de Pol
95 Ooa
98 In de kijker: Doubt / Rob van Es
109 Column / Jaap Peters