• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Home / Tools / De Koers / KoersKaart
De Koers
Tool

KoersKaart

KoersKaart (een merk van De Koers) is een schaalbaar instrument om heel laagdrempelig mét elkaar in gesprek te gaan. De KoersKaart biedt zowel houvast om het proces zelf te regisseren als ruimte om het goede gesprek te voeren zoals de deelnemers het willen. Of het nu 4 deelnemers zijn of 4000 tegelijk in één zaal.


Een KoersKaart is 1 thema, op 1 m2, dat door 4 tot 8 deelnemers per KoersKaart in 2 uur gespeeld wordt. En zo zijn er al meer dan 80 KoersKaarten ontwikkeld sinds 2008.

Een KoersKaart is de ideale manier om verandering op een participatieve manier tot stand te brengen. In deze tijdsgeest is snel met elkaar kunnen interacteren van levensbelang. De manager kan niet alles weten, het is aan de mensen om de verandering zelf vorm te geven. Een (eigen) KoersKaart helpt om dit op een gestructureerde wijze te doen slagen.

Toepassing

Voor elke KoersKaart is er sprake van een co-creatieproces en een uitrolproces.

Het co-creatieproces is nodig om de KoersKaart tot stand te brengen. Dit wordt begeleid door de co-creation coaches van De Koers en gebeurt samen met de mensen die er vanuit de theorie en de praktijk iets over te zeggen hebben. Na twee energieke sessies wordt de kaart ontworpen en getest.

Na het co-creatieproces wordt jullie KoersKaart gedrukt en is deze klaar om gespeeld te worden. De KoersKaart helpt de deelnemers hun eigen proces te regisseren, zonder de tussenkomst van een externe. De KoersKaart is de externe. Zo kunnen groepen onbeperkte groottes aannemen, met minimale kosten en maximale aandacht en output.

Resultaten

De resultaten zijn daarbij tweeledig.

Enerzijds hebben de deelnemers altijd een goed gesprek met elkaar gevoerd.

Mensen interacteren met elkaar zoals iedereen dit eigenlijk het liefste heeft.
Gedurende twee uur blijven de telefoons in de zakken en hebben de deelnemers oprechte aandacht voor elkaar.

Anderzijds wordt er direct op de kaart geschreven, waarmee waardevolle informatie wordt vastgelegd. Deze informatie kan vervolgens weer gebruikt worden voor organisatiedoeleinden, zoals het vergaren van data en verbetervoorstellen. Deze kunnen vervolgens bijvoorbeeld in een notitie worden verwerkt, waarbij dit document gelijk gedragen is door alle spelers.

Training en opleiding

Wij maken onderscheid in 'op maat', 'begeleid' en 'open' KoersKaarten.

KoersKaarten op maat worden, zoals de naam al doet vermoeden, op maat gemaakt voor specifieke vraagstukken die vragen om actieve deelname van veel mensen.

Begeleide KoersKaarten zijn al ontwikkelde kaarten die alleen met begeleiding te spelen zijn. Vanwege de complexiteit van het onderwerp en de vertaling van deze complexe inhoud naar de praktijk.

Standaard KoersKaarten zijn direct te bestellen en kunnen gespeeld worden zonder begeleiding. Rol de kaart uit op tafel, pak een balpen en ga met elkaar aan de slag. Deze kaarten zijn altijd ontwikkeld met de experts uit het vakgebied.

Meer informatie

www.dekoers.nl
Over De Koers
De Koers